Cielos zeruak

77283_22001

Zerua 1

77283_22001

Zerua 2

77283_22003

Zerua 3

77283_22004Zerua 4
77283_22005Zerua 5 77283_22006Zerua 6

77283_22007

Zerua 7

Zeru Zornotza

148561_21000

Cielo de Zornotza

 

Joseba BARRIO EZKERRA.